Kontakt podaci i DMCA

Komentari


Komentare i pitanja možete poslati na e-mail


Intelektualno vlasništvo


Stranica traktori.org ("Traktori") poštuje prava intelektualnog vlasništva drugih i očekuje od svojih korisnika da učine isto. U skladu sa Zakonom o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću iz 1998., čiji se tekst može pronaći na web stranici Ureda za autorska prava SAD-a na adresi https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, Traktori će brzo odgovoriti na zahtjeve za kršenje autorskih prava.

Ako ste vlasnik autorskih prava, ovlašteni djelovati u ime jednog ili ste ovlašteni djelovati prema bilo kojem ekskluzivnom pravu pod autorskim pravom, prijavite navodna kršenja autorskih prava koja se događaju na ili putem web-mjesta slanjem maila s prijavom. Nakon primitka prijave kao što je opisano u nastavku, Traktori će poduzeti sve radnje, prema vlastitom nahođenju, koje smatra prikladnima, uključujući uklanjanje spornog sadržaja sa stranice.


Prijavu pošaljite na e-mail

U prijavi svakako navedite:
1. Identificirajte djelo zaštićeno autorskim pravima za koje tvrdite da je prekršeno ili – ako je ova Obavijest obuhvaćena višestrukim autorskim pravima – možete dati reprezentativan popis djela zaštićenih autorskim pravima za koja tvrdite da su povrijeđena.

2. Identificirajte materijal ili vezu za koju tvrdite da krši autorska prava (ili predmet kršenja prava) i kojem će pristup biti onemogućen, uključujući barem, ako je primjenjivo, URL veze prikazane na web-mjestu ili točnu lokaciju na kojoj takav materijal se može naći.

3. Prijavu pošaljite sa službene mail adrese te navedite svoje puno ime i prezime